In 2002 zijn er onderzoeksresultaten gepubliceerd, uit een groot, langdurig Amerikaans onderzoek genaamd 'Woman’s Health Initiative (WHI) ', met een schrikbarende boodschap over het gebruik van vervangende hormoontherapie tijdens de overgang. Het zou een flink verhoogde kans geven op o. a. borstkanker en hart- en vaatziekten. Gevolg was dat het gebruik van vervangende hormoontherapie drastisch naar beneden ging. Artsen wilden het jarenlang niet meer voorschrijven, vrouwen durfden het niet meer te nemen. Later bleek dat er verkeerde conclusies waren getrokken, het type hormonen van de onderzoeksgroep was fundamenteel anders dan er in Europa ooit werd voorgeschreven en de onderzoeksgroep bestond grotendeels uit vrouwen ouder dan 60 jaar.

Na nieuw gedegen onderzoek kwamen er resultaten naar voren die veel minder zorgwekkend waren. Ook de samenstelling van de HST middelen is steeds meer verfijnd en de bio identieke hormonen lijken precies op die van onszelf. Er kwam weer groen licht voor vervangende hormoontherapie. Maar de echo van de angst galmt nog steeds na. Wat moet je weten over deze verguisde én bejubelde vorm van therapie?

HRT( Hormone replacement therapy) of HST(Hormoon substitutie therapie) is er om de vrouwelijke geslachtshormonen aan te vullen dan wel te vervangen vanaf het moment dat de lichaamseigen productie van deze hormonen tekort gaat schieten. Het is een veelal zeer effectieve therapie gebleken. Toch is het niet altijd de juiste keuze. Karikatur-menokuur-6.png

Deze therapie wordt zeer sterk afgeraden bij vrouwen die borstkanker hebben(gehad) of een andere vorm van kanker van de vrouwelijke organen. Verder wordt het nemen van HST ontmoedigt bij (sterk) overgewicht, roken en als je reeds een aandoening van hart en/of vaten hebt en bij afwijkingen in de bloedstolling. Dit heeft te maken met de risico's die HST in deze gevallen toch heeft. Verder wordt HST liever ook niet meer voorgeschreven aan vrouwen die hun laatste menstruatie al meer dan 10 jaar geleden hadden of ouder dan 60 jaar (behalve als zij een late menopauze hadden) zijn omdat de risico's van HST dan ook toenemen en de effictiviteit gaandeweg afneemt. 

HST wordt in Nederland nog steeds niet op grote schaal gebruikt, in tegenstelling tot de landen om ons heen, maar bij afwezigheid van bovenstaande risico's kan het met succes voorgeschreven worden aan vrouwen die heftige en langdurige overgangsklachten hebben. Wanneer je jaren lang uitermate slecht slaapt door opvliegers bijvoorbeeld kan dit meer impact op je gezondheid hebben dan een tijdje HST te gebruiken als je geen contra-indicaties hebt. Er wordt daarbij altijd gestreeft naar een zo laag mogelijke dosering en een zo kort mogelijke periode van gebruik. Onder deze voorwaarden is HST veilig gebleken. Na 5 jaar gebruik neemt de kans op eerder genoemde aandoeningen ten gevolge van de HST steeds iets verder toe. Tot die tijd zijn de risico's klein en in bepaalde situaties kunnen de voordelen zelfs groter zijn dan de nadelen. Wanneer je bijvoorbeeld vroeg in de overgang geraakt kan HST een cruciaal gezondheidsvoordeel voor je opleveren! 

HST is er in verschillende gebruiks-vormen en doseringen. Ook de samenstelling is verschillend. Voor het voorschrijven van HST zijn hele duidelijke richtlijnen. Kom langs en laat je erover informeren!

Gesprek laden
Vorige Post
Volgende Post
Onderwerpen
Verwante Posts